LECTURE: Landscape Architecture Graduation Project (3+0) (fourth year, compulsory)

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2016. Cemil Topuzlu'nun Kentsel Dönüşüm Uyulamaları, (eds) Gözde Çelik, Geç Osmanlı Döneminde Sanat Mimarlık ve Kültür Karşılaşmaları, İş Bankası Yayınları, İstanbul. ISBN: 9786053327219

EXHIBITION: 2014 IKSV 2. İstanbul Tasarım Bienali-Gelecek Artık Eskisi gibi Değil, İstanbul Manifesto[m], Peyzaj Tasarım Stüdyosu I, 1 Kasım-14 Aralık 2014, Yrd. Doç. Dr. M. Erdem, Dr. B. Yıldırım.

SEMINAR: B. Yıldırım. 2014. Temsili Bir Kamusal Alan, Taksim Meydanı, Mimari Tasarım Sorunları Lisansüstü Programı

PUBLICATION: Yıldırım, B., 2016. Atlı Köşk'ten Sabancı Müzesine: Boğaziçi'nde Bir Yalı Bahçesinin Yüzyıllık Dönüşümü. Pemkon Türk Bahçeleri Konferansı, 23-25 May, 2016, İstanbul, Türkiye.

LECTURE: Natural Systems and Design(2+2) ( first year, compulsory)

SEMINAR: B. Yıldırım. 2015. Representational Public Spaces, Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Architecture

PUBLICATION: Atas, Z., Yıldırım, B., Sağ, K. 2016. SUDEP 2016 International Sustainable Development on Economy and Planning Conference, 1-2 July, İstanbul, Turkey. ISBN:978-605-9207-33-1

PUBLICATION: Yıldırım, B., 2016. Production of Urban Spaces for the Creation of a Modern Society In Turkey. The Asian Conference on Arts and Humanities 2016, ACAH, 7-10 April, Kobe, Japan. ISSN: 2186-229X

SEMINAR: Yıldırım, B., 2016. Production of Urban Spaces for the Creation of a Modern Society In Turkey. The Asian Conference on Arts and Humanities 2016, ACAH, 7-10 April, Kobe, Japan

LECTURE: History of Landscape Architecture I(2+0) (first year, compulsory)

EXHIBITION: 2012 IKSV Imperfection/"Kusurluluk" İstanbul Tasarım Bienali, Design LAB, Kapalıçarşı Proje Sergisi, Peyzaj Tasarım Stüdyosu I, Doç. Dr. S. Deviren, Birge Yıldırım, Sena İzgi, Istanbul.

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2015. Yapay Peyzajlar ve Kamusal Alanlar Üzerine, Betonart Dergisi, Sayı:44, Mart, Binat İletişim & Danışmanlık, İstanbul

SEMINAR: Yıldırım, B. 2015. Making of a Public Space Taksim Square. International Conference on Cities, People & Places - ICCPP, 26-28 October, 2015, Colombo, Srilanka

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2015. Making of a Public Space Taksim Square. International Conference on Cities, People & Places - ICCPP, 26-28 October, 2015, Colombo, Srilanka.

LECTURE: Landscape Architecture Project 1(2+6) (second-third year, compulsory)

SEMINAR: Yıldırım,B. 2015. Türkiye'de Kamusal Alan'ın İnşası, I.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi , 16-17 April, 2015, Eskişehir, Turkey.

PUBLICATION: Yıldırım,B. 2015. Türkiye'de Kamusal Alan'ın İnşası, I.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi , 16-17 April, 2015, Eskişehir, Turkey.

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2015. Türkiye’de devlet ve Kamusal Alan Üzerine, "Türkiye'de Devlet ve Kamusal Alan Üzerine", Mimarlık Dergisi, No. 382, 03/2015, TMMOB Yayınları

SEMINAR: Yıldırım, B. 2014. Production of an Imaginary Urban Environment, EURAU 2014, Composite Cities European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, November 12-14, 2014, Istanbul, Turkey.

EXHIBITION: 2011 Temporaryscapes Workshop Sergisi, Taşkışla, ITU, Istanbul

LECTURE: Digital Representation Techniques (2+2) (third year elective)

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2014. Production of an Imaginary Urban Environment, EURAU 2014, Composite Cities European Symposium on Research in Architecture and Urban Design, November 12-14, 2014, Istanbul, Turkey, ISBN:978-975-561-452-6

SEMINAR: Yıldırım, B. 2012. Transformation of Public Squares of Istanbul:1939-1948, 07/2012, 15th IPHS, 15-18 July 2012, Sao Paulo, Brazil

PUBLICATION: Erdem, M., Yıldırım, B. 2014. An Interdisciplinary Design Approach: Designing Dicle Valley with Locally Based Landscape Strategies. Spaces and Flows: An International Journal of Urban and ExtraUrban Studies,4(1), 2154-8676, ISBN:2154-8676, Erişim http://ijf.cgpublisher.com/product/pub.203/prod.173

LECTURE: History of Landscape Architecture II (0+2) (second year, compulsory)

SEMINAR: Yıldırım, B. 2012. The Lost Structures: Sea Baths of Istanbul, 04/2012, ISVS-6 International Seminar on Vernacular Settlements-2012, 19-21 April, 2012.

PUBLICATION: Yıldırım, B., 2014. Production of a Public Space: Taksim Square, Philosophy of the City Conference, 4-5 December, 2014, Mexico City, Mexico.

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2014. Production of Public Space:Taksim Square, PhD, ITU, Graduate School of Science, Engineering and Technology, Landscape Architecture, Istanbul.

EXHIBITION: 2006 Ev: bir yerleşme müzakeresi, SALT, Beyoğlu, Istanbul

SEMINAR: Yıldırım, B., Akyol, M. 2012 Remapping The Relation of Istanbul with Bosporus, 06/2012, BENA 2012, 21-24 June, 2012, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey.

LECTURE: Basic Design and Visual Arts

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2013. Reestablishing the Relation of Istanbul with Bosphorus, A-Z ITU Journal of Faculty of Architecture, Vol. 2, No. 10, (pp. 33-50), Istanbul: Istanbul Technical University, ISBN:1302-8324, http://www.az.itu.edu.tr/azvol10no2web/06-Yildirim-1002.pdf

SEMINAR: Yıldırım, B., Erdem, M. 2012. Remediation by Design: Gas Works of Istanbul. 04/2012, Greenage II, 24-27, April 2012, Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul, Turkey.

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2013. Taksim Square. Spaces and Flows: Third International Conference on Urban and Extra Urban Studies, 11-12 October, Wayne State University, Detroit MI, http://f12.cgpublisher.com/proposals/97/index_html

LECTURE: Architectural Design Project 1 (2+6) (first year, compulsory)

SEMINAR: Yıldırım, B. 2010. From Shanty Town to the “Shinny” Environment: Gated communities transform Istanbul, a case study in Cekmekoy. ICBEDC2010-4th International Conference on Built Environment in Developing Countries, 02-03 December, 2010 Penang, Maleysia.

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2012. Transformation of Public Squares of Istanbul:1939-1948, 07/2012, 15th IPHS, 15-18 July 2012, Sao Paulo, Brazil. ISBN: 85-8089-019-8 http://www.fau.usp.br/15-iphs-conference-sao-paulo-2012/

EXHIBITION: 2005 2nd International Architecture Bienal Rotterdam - The Flood “Mare Nostrum”, Rotterdam

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2012. The Lost Structures: Sea Baths of Istanbul, 04/2012, ISVS-6 International Seminar on Vernacular Settlements-2012, 19-21 April, 2012, Vol.1, Eastern Mediterranean University, Gazimagusa, North Cyprus, ISBN:978-975-8401-82-6.

SEMINAR: Yıldırım, B., 2014. Production of a Public Space: Taksim Square, Philosophy of the City Conference, 4-5 December, 2014, Mexico City, Mexico.

LECTURE: Production of Public Space in Istanbul (3+0) (elective)

PUBLICATION: Yıldırım, B., Akyol, M. 2012 Remapping The Relation of Istanbul with Bosporus, 06/2012, BENA 2012, 21-24 June, 2012, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey. ISBN: 978-975-567-421-2.

SEMINAR: Yıldırım, B. 2013. Taksim Square. Spaces and Flows: Third International Conference on Urban and Extra Urban Studies, 11-12 October, Wayne State University, Detroit MI,

PUBLICATION: Yıldırım, B., Erdem, M. 2012. Remediation by Design: Gas Works of Istanbul. 04/2012, Greenage II, 24-27, April 2012, Mimar Sinan Fine Arts University, Published on 2013, Istanbul, Turkey. ISBN: 978-975-6864-79-9.

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2011. Transformation of Ishak Pasha Palace, 09/2011, STREMAH 12th International Conference on Structural Repairs and Maintenance, 05-07 September, 2011, Chianciano Terme, Italy

SEMINAR: Yıldırım, B. 2011. Transformation of Ishak Pasha Palace, 09/2011, STREMAH 12th International Conference on Structural Repairs and Maintenance, 05-07 September, 2011, Chianciano Terme, Italy.

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2011. Transformation of Ishak Pasha Palace, C.A. Brebbia & L. Binda (eds.) Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage of Architecture XII, (pp.73-85) WIT Press, UK, ISBN:1746-4498.

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2010. From Shanty Town to the “Shinny” Environment: Gated communities transform Istanbul, a case study in Cekmekoy. ICBEDC2010-4th International Conference on Built Environment in Developing Countries, 02-03 December, 2010 Penang, Maleysia.ISBN:978-983-3986-60-6.

SEMINAR: Yıldırım, B. 2009. Western Influenced Public Improvements in Istanbul During the Period of Mayor Cemil Topuzlu, Social History Society’s Annual Conference, 02-04 April, 2009. Warwick University, London, UK.

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2009. Urban Transformation of the Mayor Cemil Topuzlu in Istanbul, M.Sc., ITU, Graduate School of Science, Engineering and Technology, History of Architecture, Istanbul.

PUBLICATION: Yıldırım, B. 2009. Western Influenced Public Improvements in Istanbul During the Period of Mayor Cemil Topuzlu, Social History Society’s Annual Conference, 02-04 April, 2009. Warwick University, London, UK.