May 26, 2018

BETONART 2018 MİMARLIK YAZ OKULUNDAYIZ

Küratörlüğünü Deniz Aslan’ın, moderatörlüğünü Gürkan Okta, Birge Yıldırım, Hakan Tüzün Şengün, Melike Altınışık ve Tomris Akın’ın yapacağı BETONART Mimarlık Yaz Okulu’nun bu yılki teması, “Beton Olmak, Morfogenetik Bir Yaklaşım.”

Küratör Deniz Aslan temayı şu şekilde açıklıyor;

Doğa davranışlarının taklit edilmeksizin izlenmesi,  mimari yapısal çevrenin ortaya çıkışının kaotikliğini açıklar niteliktedir. Bu noktada heykelsi yapılarla katı olanı kırarak, geleneksel kodların sürekliliği ihtimallerini çeşitlendirmek içgüdüsel parametreleri çoğaltmaktadır. Yapıların ve yapılı çevrenin morfogenetik kodlarının arayışı; tarihsel uzam ve sürekliliği bir miras edinerek parçalardan uyumlu bir şekilde tümevarımı içgüdüsel verilerle sağlamaktadır.

Kökensel kodların benzersizliği ile sayısız katmanın buluştuğu ve evrimsel değişimin okunabildiği bir uzay esneyip genişleyebilir. Zamanın herkes ve her şey için eşit akmadığını açıklayan Einstein’ın görelili...

May 9, 2018

OPEN CALL FOR BODYSCAPES WORKSHOP | BODYSCAPES ÇALIŞTAYI İÇİN AÇIK ÇAĞRI

OKTAA will be tutoring Bodyscapes workshop which will take place between 1-8 July at TAK Kadıköy. | OKTAA’nn yürütücülüğünde gerçekleşecek olan Bodyscapes çalıştayı 1-8 Temmuz tarihleri arasında TAK Kadıköy’de gerçekleşecek.

Please reload