GOBEKLITEPE

AWARD | 2nd PRIZE

ÖDÜL | 2. ÖDÜL

PROJECT | PROJE: ROOF STRUCTURE OF GOBEKLITEPE ARCHEOLOGYCAL SITE | GÖBEKLİ TEPE KAZI ALANI ÖRTÜSÜ

YEAR | YIL: 2010

LOCATION | KONUM: GOBEKLITEPE / URFA

PROGRAM | KONU: SPECIAL STRUCTURE | ÖZEL STRÜKTÜR

CLIENT | İŞVEREN: GERMAN ARCHEOLOGY INSTITUTE | ALMAN ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ

DESIGN TEAM | TASARIM EKİBİ: SUNA BIRSEN OTAY, ARDA INCEOGLU, IPEK YUREKLI, GURKAN OKTA, EYLEM YILMA

GÖBEKLİTEPE | URFA

Olağanüstü bir coğrafyada yer alan ve olağanüstü bir kazı alanı olan Göbeklitepe'nin dış etkenlerden korunması için bir örtü:

Tasarım öncelikle bulunduğu topoğrafyanın mimariye dönüşmesi olarak düşünüldü. Aynı zamanda örtünün hava akışına olanak sağlaması en önemli tasarım kararı olarak öne çıktı. Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından açılan davetli yarışmaya Türkiye'den tek katılım olan proje ikincilik ödülünü kazandı.