BODYSCAPES

OPEN CALL FOR BODYSCAPES WORKSHOP | BODYSCAPES ÇALIŞTAYI İÇİN AÇIK ÇAĞRI

OKTAA will be tutoring Bodyscapes workshop which will take place between 1-8 July at TAK Kadıköy. | OKTAA’nn yürütücülüğünde gerçekleşecek olan Bodyscapes çalıştayı 1-8 Temmuz tarihleri arasında TAK Kadıköy’de gerçekleşecek.

#NEWS